ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ གཞུང་སྐྱོང་མཆོག་འགྱུར་གྱི་གན་ཡིག

Follow Us

Contact number: 02-338981/334512, Tashichhodzong, Thimphu, Bhutan

Copyright © 2021 Department of Local Governance. All rights reserved